Nabídka služeb

Na základě zkušeností, které CpKP má, nabízíme pro zájemce z veřejné správy a ostatní následující služby:

  • ­   Facilitace veřejných setkání a pracovních skupin
  • ­   Metodická i organizační pomoc v oblasti zapojení veřejnosti do rozhodování, dále v oblasti komunitního plánování a strategií komunikace
  • ­   Plánování veřejných prostranství se zapojením veřejnosti
  • ­   Strategické plánování měst, obcí i regionů se zapojením veřejnosti
  • ­   Akreditované školení veřejné správy v oblasti komunikace s veřejností a facilitace
  • ­   Vzdělávací semináře v oblasti komunitního plánování sociálních služeb
  • ­   Pomoc při přípravě partnerských projektů a při budování místních partnerství
  • ­   Zpracování analýz a evaluací v oblastech komunikace, managementu, finančních nástrojů a občanské společnosti

Konkrétní nabídky jednotlivých poboček:

Další aktivity