Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb ve venkovských oblastech Jihočeského a Plzeňského kraje

Hlavním cílem tohoto projektu je realizace odborného vzdělávání a stáží pro Denní a týdenní stacionáře, Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením v JčK a PK. Vzdělávání je určeno pro cílovou skupinu tvořenou soc. pracovníky a pracovníky v soc. službách. Vzdělávací kurzy budou vždy akreditovány. Prostřednictvím projektu tak jsou realizovány vzdělávací kurzy, které:

  • zajistí odborné vzdělávání pro cílovou skupinu s návazností na odbornou stáž a vytvoření tzv. pracovních listů pro další využívání;
  • zajistí jednorázové odborné vzdělávání pro cílovou skupinu projektu v otevřených a uzavřených kurzech a kvalifikační kurz pro prac. v soc. služ.

 Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb ve venkovských oblastech Jihočeského a Plzeňského kraje

 CZ.1.04/3.1.03/A7.00014

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Hlavním cílem projektu je od různých dodavatelů zajistit odborné vzdělávání pro soc. pracovníky a pracovníky v sociálních službách poskytovatelů registrovaných sociálních služeb Domovy pro seniory (DS), pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a Denní a týdenní stacionáře (DaTS) především ve venkovských oblastech Jihočeského a Plzeňského kraje. Odborné vzdělávání bude realizováno v celkem 3 částech. V první části (KA 1-3) budou uskutečněny odborné vzdělávací kurzy, na něž budou navázány odborné stáže vždy u jednoho ze zapojených poskytovatelů. Hlavním cílem takto koncipovaného vzdělávání je absolventům odborného kurzu zajistit odbornou stáž, při které budou mít možnost získané informace z odborného kurzu prakticky ihned konfrontovat s praxí u vybraného poskytovatele.

Celkem bude v rámci KA 1-3 realizováno 11 odborných kurzů a stejný počet stáží (u některých poskytovatelů budou uskutečněny 2 odborné stáže). Na závěr každé odborné stáže bude realizován i shrnující workshop, který bude facilitovat odborný pracovník realizátora nebo partnera projektu a budou zpracovány v tzv. pracovní listy vydávané ke každé odborné stáži. Tyto pracovní listy budou sumarizovat informace získané na stáži a budou dále sloužit u jednotlivých poskytovatelů pro předávání informací ostatním zaměstnancům nebo pro další interní vzdělávání (KA 4).

Druhá část vzdělávání (KA 5-11) bude zaměřena na odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, které jednorázově doplní potřebné znalosti a dovednosti pro jejich stávající pracovní zařazení. Tematické oblasti jednotlivých odborných kurzů navazují na aktuální a plánované potřeby všech zapojených poskytovatelů, které byly identifikovány na základě dotazníkového šetření a individuálních rozhovorů s vedoucími pracovníky jednotlivých zařízení.

Třetí část projektu (KA 12) je zaměřena na kvalifikační vzděl pracovníků v soc. službách dle §116 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Kontakt:

 

Tomáš Chovanec   +420777793723

CpKP jižní Čechy podpořili